Book tid hos oss

12 tips til hvordan du finner riktig sal

Å finne riktig sal til både hest og rytter er like viktig som det kan være vanskelig. Her får du tips med på veien.

 1. Det aller viktigste grunnprinsippet i all saltilpassing er å skape jevnt trykk fra salen mot hesten. 

 2. Trykket skal fordeles jevnt under salputene eller panlene på begge sider av ryggraden over hestens salleie. Salleiet til hesten ligger omtrent to fingerbredder bak skulderbladet der siste ribbein treffer ryggraden. 

 3. Hestens ryggrad skal alltid være fri for belastning eller trykk fra både sal og underlag. 

 4. Kanalen i salen er der for å beskytte ryggraden mot trykk og belastning, samt for å gi hesten mulighet til å løfte ryggraden opp i kanalen. I tillegg skal den kunne bevege seg på bøyde spor uten at torntappene på siden av ryggraden kommer i klem når ryggraden er bøyd. 

 5. Kanalen kan også bli for bred. Da vil salen legge seg ned så mye over ryggraden at det kan være fare for direkte press på ryggraden. Hvis kanalen er for bred kan også salputene bli liggende for langt fra hverandre slik at bare en liten del av putene ligger på hesten rygg. På denne måten blir den liggende utenfor hesten og tar ikke del i bæringen. 

 6. Bomvidden, åpningen mellom bompunktene som lager bredden foran på salen, skal passe hesten. 

 7. Rytteren skal naturlig og avspent bli plassert midt i salen i dens dypeste punkt slik at trykket blir jevnt fordelt fremover og bakover. 

 8. Hvis salen ligger i korrekt balanse slik at rytteren blir plassert riktig så sitter de fleste ryttere korrekt og hesten får et mest mulig jevnt trykk fra både sal og rytter. 

 9. Salputene skal ha en utforming som passer fasongen til den ryggen de skal ligge på og muskelsettingen til hesten. 

 10. Forsvisselen må være riktig for hesten og skal ha en fasong som gir god klaring over og rundt manken. Åpningen på forsvisselen skal i de fleste tilfeller ligne fasongen på mankeområdet til hesten. 

 11. Høyden på salputene bak skal ha korrekt høyde til hestens rygg slik at salen ligger i rett balanse, og tyngdepunktet er midt i salen. Høy manke og rett rygg gjør at man behøver høyere salputer bak for at ikke salen skal ligge i bakvekt. 

 12. Når hesten har fått riktig sal er det rytterens tur: Lengden på setet, lengden på kappene, størrelsen på kneputene, utformingen og bredden på tvisten i salen (den smaleste delen i setet, midjen) og bredden på bakre del av setet, er alle faktorer som påvirker rytterens komfort i salen. Hvis rytteren sitter ubehagelig eller feil er det vanskelig å prestere godt. Dette påvirker selvfølgelig også hestens prestasjon.

 

En av få kvalifiserte saltilpassere

Hva betyr det for deg? Det å være en kvalifisert saltilpasser gjør at du som kunde skal kunne stille krav til kvalitet og forvente at vi gjør jobben vår riktig. Ser du dette merket hos leverandører av saler, har du krav til å stille forventninger til arbeidet som utføres.

Les mer
Master Saddlers Society